Skaitmeninės kolekcijos

Tema

Kalba

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Interessa Całego Wydziału Skarbowe...“
  Šifras
  F19-51
  Data
  po 1804
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Laiškai (152) Vilniaus universiteto rektoriui Jonui Sniadeckiui]
  Kūrėjas
  Czacki, Tadeusz
  Šifras
  F19-31
  Data
  1807-1809
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai Lyskovo bazilijonų vienuolynui]
  Šifras
  F5-A28-4921,4923-4927,4930
  Data
  1707-1717
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai Lyskovo bazilijonų vienuolynui]
  Šifras
  F5-A28-4922,4928-4929,4931-4932
  Data
  1734-1736
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Šifras
  F5-A20-4189-4190
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Pinskiego. [Pinsko stačiatikių vienuolyno igumeno pareiškimas]
  Šifras
  F5-A21-4263
  Data
  1764 03 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Šifras
  F5-A21-4296-4297
  Data
  1829-1834
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Šifras
  F5-A20-4186,4188,4193
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Šifras
  F5-A20-4186
  Data
  1832-1833
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Andriui Beneckiui, Kobrino [bazilijonų] vienuolyno vyresniajam
  Kūrėjas
  Kropinski, [Stanisław]
  Šifras
  F5-A23-4348
  Data
  1753 10 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość który Folwark w wiedzy Kommissyi Źyrowickiey będący..."
  Šifras
  F5-A20-4183
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Nottatta Kwitow Róźnych Podattach
  Šifras
  F5-A20-4194
  Data
  1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Miasta Uszacza z przyległościami..."
  Šifras
  F23-110
  Data
  1792 07 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August II z Bozey Łaski Krol...“
  Šifras
  F48-32873
  Data
  1721 06 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Michał z Bozey Łaski Krol...“
  Šifras
  F48-32859
  Data
  1673 04 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August Wtory z Bozey Łaski Krol...“
  Šifras
  F48-32871
  Data
  1710 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai ir rašteliai Novickiui, Bikevičių dvaro ekonomui
  Kūrėjas
  Tupalski, Antoni
  Šifras
  F5-A20-4154-4156,4159-4162
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Šifras
  F5-A20-4071-4074
  Data
  1824
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My Comisarze na podpisie...". [Pakvitavimas apie sumokėtus mokesčius]
  Šifras
  F5-A5-1120
  Data
  1715 02 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My Bazylianie Konwentu Rohaczewskiego daiemy Kontrakt..."
  Šifras
  F5-A5-1408
  Data
  1787 11 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Franciszek Jozeff Godziemba Godebski Woyski y Podstarosci Sądowy Pttu Lidzkiego
  Šifras
  F5-A9-2052,2054
  Data
  1762
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerpt z Regestrow Sumaryinych...". [Slanimo žemės teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4099
  Data
  1791
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W ogulnosci którzy chcą bydz w stanie Duchownym i na funduszach..."
  Šifras
  F5-A20-4143
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Prześwietney Źyrowickiey Administracyyney Duchowney Naywyźey ustanowioney Kommissyi
  Šifras
  F5-A20-4112,4119
  Data
  1833
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rachunek regestrów przychodowych i rozchodowych..."
  Šifras
  F5-A20-4143,4194/1
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copia Przywileiu Krola Władysława...". [Privilegijos Žyrovičų miestui]
  Šifras
  F5-A20-4137
  Data
  17--], (1642, 1648)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [LDK vyr. tribunolo remisinis sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4107
  Data
  1750
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Notifikacya o monasterzu Ławryszowskim
  Šifras
  F5-A20-4136
  Data
  1701
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[Róźne]go rodzaiu Zboźa w źiarńnie
  Šifras
  F5-A20-4142
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jaśnie Wielmoźnemu Wikaremu Dyecezyi Greko Unickiey Litewskiey Oficiałowi...Tupalskiemu". [Pranešimas dėl rekrūtų ėmimo]
  Šifras
  F5-A20-4131
  Data
  1833 05 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Przeswietnego Konsystorza Unitskiego Brzeskiego
  Šifras
  F5-A20-4122-4124,4148,4151
  Data
  1828-1832
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z knih hołownych Trybunalnych u Wilni otprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4100
  Data
  17--], (1640 07 17)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Reiestr Narzędzi Muzycznych
  Šifras
  F5-A20-4141
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bilet 61. [Pranešimas dėl rekrūtų pristatymo]
  Šifras
  F5-A20-4130
  Data
  1811 10 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Žyrovičų seminarijos rektoriaus pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A20-4147
  Data
  1829
  Rodyti objektą

Puslapiai