Skaitmeninės kolekcijos

Tema

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  Tarybų Lietuvos aukštosios mokyklos
  Šifras
  D415792
  Data
  1971
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (12) J. Leleveliui
  Kūrėjas
  Dekert, Jan
  Šifras
  F12-208
  Data
  1816-1822
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Милостивый Государь Iахимъ Карловичь..."
  Šifras
  F12-25
  Data
  1829 01 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Копiя Совету Императорскаго Виленскаго Университета..."
  Šifras
  F12-38
  Data
  1821 07 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pranešimai]
  Šifras
  F12-39
  Data
  1932 05 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Joachim Lelewel przed dwóma łaty..."
  Šifras
  F12-40
  Data
  1821 10 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Towarzystwo Nauk złączone z Uniwersytetem Jagiellońskim..."
  Kūrėjas
  Leski, Jos[eph]
  Šifras
  F12-42a
  Data
  1828 04 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Note: Lelewel"
  Šifras
  F12-43
  Data
  1937 11 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jaśnie Wielmożny MSci Dobrodzieiu Nadto miem dowodow szacowney Laski y Przychylnego Sercu...“
  Kūrėjas
  Stroynowski, Hieronim
  Šifras
  F16-11e_2
  Data
  1795 10 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Wielmozny Panie i Dobrodzieju. Oswiadczenie powinszowan i zyczen z okazyi swiąt zmartwychwstania Panskiego...“
  Kūrėjas
  Winski, Michał
  Šifras
  F16-11m
  Data
  1796 03 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Monseigneur! Komplet w Kommissyi Skarbowey codzien spodziewany...“
  Kūrėjas
  Muczynski, J.
  Šifras
  F16-12b
  Data
  1791 04 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Respons do Akademii Derpackiey ..."
  Kūrėjas
  Počobutas, Martynas
  Šifras
  F16-3
  Data
  17-- 11 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nie wątpię, że ta poczta już WMPana zastanie w Wilnie...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_2
  Data
  1774 07 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Raštas Edukacinei komisijai [Vilniaus] akademijos rektoriaus vardu]
  Kūrėjas
  [Strzecki, Andrzej]
  Šifras
  F17-8o
  Data
  XVIII a. II pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kopia Gabinetowego Urządzenia w Roku 1681...“
  Šifras
  F18-38
  Data
  orig. 1681 03 10 orig
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sposob którego się do tych czas Rzeczpospolita trzymała w Examinowaniu na Seymie...“
  Kūrėjas
  [Śniadecki, Jan]
  Šifras
  F19-16a
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Professorowie Szkoły Głowney nizey podpisani, maię sobie to...“
  Šifras
  F19-17
  Data
  1782-1790
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Protokuł działań Rady Wizytatorskiey na Rok 1782“
  Šifras
  F19-18
  Data
  1782
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Punkta do Projektu względem urządzenia Kandydatew“
  Šifras
  F19-19
  Data
  1782-1792
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Coż są Za srodki na poprawę rzeczy: o to te ktorych wszystkie kraie uzyły uzywaiąc...“
  Kūrėjas
  [Śniadecki, Jan]
  Šifras
  F19-20
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mrs. Ballard et Dessaix...“
  Kūrėjas
  Śniadecki, Jan
  Šifras
  F19-22a
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Pismo JoX Adama Czartoryskiego kuratora wydziału Naukowego Wileńskiego...“
  Šifras
  F19-22b
  Data
  1824 04 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Roku 1808 Dnia 4 Września odebrałem z rąk...“
  Kūrėjas
  Zawadzki, Józef
  Šifras
  F19-22c
  Data
  1808 09 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Do Przeswietney Rady Cesarskiego Wileńskiego Uniwersitetu...“
  Šifras
  F19-23
  Data
  1820
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Kūrėjas
  Bogdanowicz
  Šifras
  F19-32e
  Data
  1794 02 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Laiškas rektoriui Jonui Sniadeckiui]
  Kūrėjas
  Brzostowski, [Paweł Ksawery]
  Šifras
  F19-32g
  Data
  1823 06 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dzis wieczorem wychodzą Biona...“
  Kūrėjas
  Jakukiewicz, Adam
  Šifras
  F19-35n
  Data
  1784 01 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Juz konczę moią wizytę y Donoszę WGD iz...“
  Kūrėjas
  Jezierski, Jacek
  Šifras
  F19-35o
  Data
  1785 07 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny Mosci Dobrodzieju Plenipotencyę o ktorę mi WWM Pan Dobr...“
  Kūrėjas
  Krusiński, Jan
  Šifras
  F19-36k
  Data
  1789 09 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie oswiecony Mci xiąze Dobrodzieiu...“
  Kūrėjas
  Kołłątaj, Hugo
  Šifras
  F19-36l
  Data
  1783 06 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny Mci Dobrodzieiu Dopełniam woli tak Szkoły Głł iako i...“
  Kūrėjas
  Marxen, Karol
  Šifras
  F19-37e_1
  Data
  1783 12 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny Mci Dobrodzieiu w zaufaniu oswiadczoney mi WMM P Dja przyczylnosci dopraszam się...“
  Kūrėjas
  Marxen, Karol
  Šifras
  F19-37e_2
  Data
  1783 12 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju Nie będąc pewnym, czy by zastal moy List...“
  Kūrėjas
  Muszyński, Józef Jan Kanty
  Šifras
  F19-37f
  Data
  1789 09 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Kūrėjas
  Onyszkiewicz, A.
  Šifras
  F19-38c
  Data
  1786
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wielmozny Mosci Dobrodzieiu Z nieskonczonym utesknieniem czekam od WUM Pana Dia listu, bos mi...“
  Kūrėjas
  Počobutas, Martynas
  Šifras
  F19-39d_1
  Data
  1792 03 25
  Rodyti objektą

Puslapiai