Skaitmeninės kolekcijos

Tema

 • cancel Įvesdinimas į valdymą

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Ja Piotr Andrzeiewicz Tołoczko y Ja Judyta Piotrowna Bortkiewiczowna, Bywsza Jozephowa Giegiecka Teraznieysza Piotrowa Tołoczkowa..."
  Šifras
  F8-1389
  Data
  1676
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг кгродских вряду староства Упитского..."
  Šifras
  F8-1449
  Data
  1614 04 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Ja Katarzyna Janowna Rymkiewiczówna Dowkintłowska Woyciechowa Kondratowa
  Šifras
  F8-3391
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wozny niżej wyrażony zeznawam tym moim Rellacyinym Kwitem czynioney Intromissi
  Šifras
  F8-3053
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vidimus z Ksiąg Ziemskich Powiatu Wilkomirskiego
  Šifras
  F8-3052
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wozny Jego Imperatorskiey Mości przysięgły Pttu Upitskiego
  Šifras
  F8-1990
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mci Panie Jenerale JK Mci Powiatu Upitskiego Mci Panie y Bracie
  Šifras
  F8-1985
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книгъ справ враду земского земли жомойтское"
  Šifras
  F8-1163
  Data
  1667 02 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Zophia Jakubowna Gruzdzianka Bywsza Baltromieiowa Noruszewiczowa A teraznieysza Dawidowa Rukowa..."
  Šifras
  F8-1154
  Data
  1655 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „1604 Jullii 16 w Trumpianach czyniona i tegoź czasu... "
  Šifras
  F8-1906
  Data
  orig. 1604 07 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „1581 Augusta 4 w Grodzie Upit. przyznane Eodem 7bra 5 do Ziemstwa Upitt. przeniesione Prawo przedazne od Kaspera Preytwiłowicza Mikołajowi Wizgirdowi na Poszokinie..."
  Šifras
  F8-1898
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Tadeusz Polkowski Podczaszy Belski pod wszytkie nizey wyrażone wadia zaręki y obowiązki..."
  Šifras
  F8-1721
  Data
  1774 04 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис C книгъ головныхъ трибунальных у Вильни отъправованыхъ
  Šifras
  F8-1927
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Ja Katarzyna z Loweykow Janowa Krupicka
  Šifras
  F8-1923
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Справ Кгродских враду Староства Упитскаго"
  Šifras
  F8-1871
  Data
  1640
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Boga Oyca y Syna y Ducha S. ..."
  Šifras
  F8-1812
  Data
  1758
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Grod[z]kich Powiatu Wiłkomirskiego"
  Šifras
  F8-1808
  Data
  1752 02 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dominik Jan Szulborski Strazn[ik] Ziemi Nur[skiey] pod wszytkię punkta Paragrafy Klauzuły..."
  Šifras
  F8-1711
  Data
  1746 04 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Ludwik Białłozor Krayczy Pttu Upitto pod wszytkie punkta polny wadza zaręki y obowiązki nizey wyrazone..."
  Šifras
  F8-1709
  Data
  1737
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List Wliwkowy Zapis od nas odemnie Katarzyny Stankiewiczowny Heronimowey Z Kozielska Puzyniney Podczaszyney..."
  Šifras
  F8-1690
  Data
  1704 04 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Dominik Terlikowski Podstoli Derbski y Ja Theodora Okołowiczowna Dominikowa Perlikowska Podstolina Derbska Małonkowie..."
  Šifras
  F8-1684
  Data
  1684 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Rymkum folwarku zewsią Okupseniego z Possesyey zastawney WW Ichmscw Xiezy Karmelitów..."
  Šifras
  F8-1650
  Data
  1758 03 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Вводный листъ"
  Šifras
  F8-1637
  Data
  1904 07 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jenerał JKmci niżey na podpisaniu wyraźony zeznawam tym moim Relacyinym..."
  Šifras
  F8-1568
  Data
  1766 04 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Wilhelm Theodor Szult Regimenskwatermistrz Jo Km y Ja Katarzyna Elzbieta z Rumelow..."
  Šifras
  F8-1565
  Data
  1739
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Xięstwa Żmuydzkiego"
  Šifras
  F8-1564
  Data
  1724 05 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Andrzey Władysław Worłłowski Ja Eufamiia Oziębłowska Andrzeiowa Władysławowa Worłowska..."
  Šifras
  F8-1559
  Data
  1686
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Helzbieta Rumelowna Fryderykowa Troyczowiczowa Thorhakowa Czynię iawno..."
  Šifras
  F8-1555
  Data
  1675
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Krzysztoph Burzykowski jeneral Je[g]o Kro[łewskiey] msci X[ięstwa] zmudzkiego zeznawał tym moim Intromissynym listem..."
  Šifras
  F8-1550
  Data
  1664 10 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг Справ кгродскихъ враду староства жомойтского"
  Šifras
  F8-1536
  Data
  1604 09 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego"
  Šifras
  F8-1505
  Data
  1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jenerał Jkmc Xstwa Zmgo nizey na podpisie ręki wyrazony zeznawam... "
  Šifras
  F8-1465
  Data
  1749 04 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис C кних Cправъ Кгродских враду Cтароство Упитского"
  Šifras
  F8-1455
  Data
  1665 05 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис C книг Cправ кгродских враду староства Упитского"
  Šifras
  F8-1453
  Data
  1663 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Ja Rejnhold Jan Fisztemberk Chorązy JKmci Y Ja Małgorzata z Oftemberkow Fisztemberkowa..."
  Šifras
  F8-1432
  Data
  1740 08 30
  Rodyti objektą

Puslapiai