Skaitmeninės kolekcijos

Tema

 • cancel Įvesdinimas į valdymą

Kalba

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Vieta

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Wypis S knih Hołownych Trybunalnych U Wilni Odprawowanych ...“
  Šifras
  F4-(A760)28571
  Data
  1718 03 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Кгродских замку гдского Воеводства Троцкого ...“
  Šifras
  F4-(A760)28574
  Data
  1633 08 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Widimus z Ksiąg Grodzkich p[owia]ttu Rosienskiego"
  Šifras
  F8-1149
  Data
  1819 11 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Ян а Криштофъ Войтеховичь Кгинтовтове земяне господарскии повету Вилкомирского..."
  Šifras
  F8-1224
  Data
  1599 06 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я АГанна Анъдреевна Бялозоровна Станиславовая Боровская земянка..."
  Šifras
  F8-1227
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книгъ кгродских враду староства Упитского"
  Šifras
  F8-1232
  Data
  1632 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг справ кгрoдских враду Cтароства Упитскаго"
  Šifras
  F8-1369
  Data
  1646 08 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис C книгъ Cправ кгродскихъ враду староства Упитскаго"
  Šifras
  F8-1381
  Data
  1672
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Daniel z Kozielska Puzyna Podsędek Powiatu Upitskie[g]o y Ja Zopia Chrząstowska Danielowa Puzynina..."
  Šifras
  F8-1386
  Data
  1674
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг кгродских вряду староства Упитского..."
  Šifras
  F8-1449
  Data
  1614 04 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис C книг Cправ кгродских враду староства Упитского"
  Šifras
  F8-1453
  Data
  1663 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис C кних Cправъ Кгродских враду Cтароство Упитского"
  Šifras
  F8-1455
  Data
  1665 05 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Справ Кгродских враду Староства Упитскаго"
  Šifras
  F8-1871
  Data
  1640
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „1581 Augusta 4 w Grodzie Upit. przyznane Eodem 7bra 5 do Ziemstwa Upitt. przeniesione Prawo przedazne od Kaspera Preytwiłowicza Mikołajowi Wizgirdowi na Poszokinie..."
  Šifras
  F8-1898
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис C книгъ головныхъ трибунальных у Вильни отъправованыхъ
  Šifras
  F8-1927
  Rodyti objektą