Skaitmeninės kolekcijos

Vieta

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Выпис с книг гол[овных] трыбунальных...“ [Raštas]
  Šifras
  F59-29
  Data
  1684 07 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян трети божою милостию король..." [Valdovo raštas]
  Šifras
  F59-81
  Data
  1677 12 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян трети з божой ласки король..." [Valdovo raštas]
  Šifras
  F59-83
  Data
  1679 09 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Жыкгимонт август Божю мл корол полски велики кзь ливски руски и руски жомоитски мзовцски и иных ...“
  Šifras
  F4-(A759)28546
  Data
  1558 04 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я раина Григоревна Воловичовна Богдановая Окгинская Подкомориная Троцкая ...“
  Šifras
  F4-(A760)28572
  Data
  1633 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15950
  Data
  1609 07 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimai
  Šifras
  F4-(A205)15953,15954
  Data
  1614 04 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15981
  Data
  1616 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис скниг справ земских...“ [Dovanojimo raštas]
  Šifras
  F4-(A206)16258
  Data
  1614 10 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Кгродских...“ [Paco nurodymas]
  Šifras
  F4-(A207)16279
  Data
  1634 03 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vilniaus vyskupo raštas
  Šifras
  F4-(A208)16380
  Data
  1616 11 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla su Liudvikos Karolinos Radvilaitės dvarų administratoriais
  Šifras
  F4-(A216)17002,17004-17007,17009
  Data
  1679
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с Книг голвных Трыбунальных у Вилни отправованых
  Šifras
  F4-(A231)17935,18032
  Data
  1631 06 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Головных...“ [Teismo sprendimas]
  Šifras
  F4-(A211)16567
  Data
  1635 07 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Станислав Юръевич Петкович...“
  Šifras
  F80-14
  Data
  1542 05 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг Головных трибунальных...” [Išrašas iš Vyriausiojo LDK tribunolo knygų]
  Šifras
  F80-4
  Data
  1635 06 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  “Жикгимонт ... корол полский великий князь литовский...” [Karaliaus Žygimanto Senojo privilegija]
  Šifras
  F80-40
  Data
  1529 11 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Мартинавая Рижаниновая Альжбета мещанка Виленская...“ [Pardavimo raštas]
  Šifras
  MM R46
  Data
  1534 03 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Бона Божью м[и]л[ос]тью королевая...“
  Šifras
  F48-32875
  Data
  1534 03 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Стефан Божью милостью корол польский великий князь литовский..."
  Šifras
  F48-32774
  Data
  1580 11 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z knih Sudowych Podkomorskich Wojewodztwa Wilenskoho. [Vilniaus pakamario teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2325
  Data
  1693
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilnaius vaiv. pakamario teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2326-2327,2329-2330
  Data
  1693
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Roman Rozanowicz Tataryn Hospodarski...". [Žemės sklypų mainų sutartis]
  Šifras
  F5-A10-2329
  Data
  17--], (1574)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilniaus vaiv. kamarninko sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2331
  Data
  1677 06 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Владислав четвертый божью милостью король Полский...". [Vilniaus žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A12-2730
  Data
  1640 11 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг замку враду воеводства Виленского. [Vilniaus pilies teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2784-2785
  Data
  1582 09 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленского. [Skundas dėl užpuolimo]
  Šifras
  F5-A12-2772-2773
  Data
  1625
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских воеводства Виленского. [Vilniaus žemės teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2774-2775
  Data
  1618 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Paweł Ławrynowicz meszczanin Wilenski...". [Šienaujamos pievos pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-327
  Data
  17--], (1539)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Januszko Olechowicz...". [Pavaldinio pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-325
  Data
  17--], (1525)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Knih Zamkowych wradu Wdztwa Wilenskoho. [Pakvitavimas apie išpirktą Sorokos girią]
  Šifras
  F5-A2-321
  Data
  17--], (1572)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Petr Mackowicz, a Juchno Janewicz wyznawaiem...". [Šienaujamos pievos pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-331
  Data
  17--], (1537)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Sobestyan Jakubowicz Boiaryn Hospodarski...". [Belaisvio pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-332
  Data
  17--], (1536)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Sczaszny Janowicz Reszka...". [Dvaro įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-323
  Data
  17--], (1599)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis s Knich hołownych Trybunalnych odprawowanych u Wilni. [LDK vyr. tribunolo dekretas byloje dėl neišmokėtos dešimtinės]
  Šifras
  F5-A2-315
  Data
  1663, (1601)
  Rodyti objektą

Puslapiai