Skaitmeninės kolekcijos

Vieta

Kalba

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Выпис с книгъ кгродских воеводства Виленского"
  Šifras
  F8-1685
  Data
  1684 12 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис С книг Справ земских повету Упитъского"
  Šifras
  F8-1235
  Data
  1637
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис C книг Гол[овных] Трыбунальных у Вильни отъправованыхъ"
  Šifras
  F8-1181
  Data
  1696 06 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Knih Grodzkich Wttwa Wilenskiego. [Vilniaus protopopo Eustachijaus Kaminskio skundas]
  Šifras
  F5-A29-5227
  Data
  17--], (1651)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Knih Wradu Namiestnictwo Wilenskoho
  Šifras
  F5-A29-5221/1
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Leta Bozoho Narozenia 1594...". [Vilniaus cechų vyresniųjų skundas Vilniaus magistratui]
  Šifras
  F5-A29-5221
  Data
  17--], (1594 03 23)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Dalies Alovės dvaro, Trakų vaiv., pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A29-5244
  Data
  1817, (1605 06 07)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Стефан божю млтью король Польский...". [Stepono Batoro raštas dėl žemių grąžinimo Polocko vaivadijoje]
  Šifras
  F5-A29-5206-5207
  Data
  1580 05 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт божью милостью король Польский..." [Įsakas LDK valdininkams]
  Šifras
  F5-A21-4232
  Data
  1533 11 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis s knih hrodskich wradu woiewodztwa Wilenskoho. [Bylos dėl palivarko Vilniaus pav. dokumentai]
  Šifras
  F5-A26-4643-4644
  Data
  S. a.], (1597)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Станислав Гамший судья кгродский и наместник Виленский..."
  Šifras
  F5-A21-4239
  Data
  1567
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jackui Daškovičiui, Gorų ir Goroko dvarų urėdui
  Kūrėjas
  Вилчек, Миколай
  Šifras
  F5-A21-4213
  Data
  1583 06 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jonui Chodkevičiui, Žemaičių seniūnui
  Kūrėjas
  Валериян
  Šifras
  F5-A21-4210-4211
  Data
  1576
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Ivano Lackio testamentas]
  Šifras
  F5-A27-4749/1
  Data
  1569 04 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Zygmunt Treti Boziu Miłostiu Korol Polski. [Zigmanto Vazos tarybos teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A21-4248
  Data
  17--], (1609 07 08)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Тестамент пана Ивана Андреевича подскарбего дворнего
  Šifras
  F5-A21-4233
  Data
  1554 08 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Skundas dėl užpuolimo ir apiplėšimo]
  Šifras
  F5-A21-4191/1
  Data
  16--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Szczasny Janowicz Reszki zemlanin hospodarski Powetu Wilenskoho...". [Žemės Vilniaus pav. įkeitimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A26-4638
  Data
  17--], [1591-1599
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Пункта од нас свещенников собору Виленского..."
  Šifras
  F5-A21-4225-4226
  Data
  1511
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Прокопей Левонович, из Клецка поп, вызнаваю...". [Šventiko įsipareigojimai]
  Šifras
  F5-A21-4237-4238
  Data
  1566 03 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я кнегиня Софья Дмитреявая Зубревицкая а кнегиня Семеновая Трабская ...". [Dvaro dovanojimo raštas]
  Šifras
  F5-A21-4224
  Data
  1486 08 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судовых кгродских воеводства Виленского. [Namo Vilniuje pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A16-3669
  Data
  1576 11 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jeronimui Chodkevičiui, Žemaičių seniūnui
  Kūrėjas
  Горностай, Иван
  Šifras
  F5-A21-4192
  Data
  1567] 07 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Iwan Hornostay Wajewoda Nowohorodski...". [Dovanojimo raštas]
  Šifras
  F5-A21-4234
  Data
  1556 03 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „От Ольбрахта Мартиновича Кгаштольта воевода Виленского...". [Įsakas Vilniaus magistratui ir miestiečiams]
  Šifras
  F5-A21-4233/1
  Data
  1536 06 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Иван Александрович свещенник церкви Светых Апостолов Петра и Павла на Заречьи в месте Виленском...". [Šventiko įsipareigojimai Vilniaus miestiečiams]
  Šifras
  F5-A21-4242-4243
  Data
  1570 06 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Otca y Syna...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A21-4230
  Data
  18--], (1522)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jeronimui Chodkevičiui, Žemaičių seniūnui
  Kūrėjas
  Горностай, Иван
  Šifras
  F5-A21-4202
  Data
  1580] 06 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленского. [Onos Svirskos testamentas]
  Šifras
  F5-A21-4244/1
  Data
  1588 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт божью милостью король Польский..." [Patvirtinimo raštas]
  Šifras
  F5-A21-4233/2
  Data
  1536 06 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских враду гдрского воеводства Виленского. [Vilniaus pav. vaznio Jono Kosinskio pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A21-4245
  Data
  1595 12 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Стефан Божью милостью корол польский великий князь литовский..." [Raštas]
  Šifras
  F48-32777
  Data
  1582 02 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг головных трыбунальных у Вильни отправованых. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A6-1570
  Data
  1667 10 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских воеводства Виленского. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą]
  Šifras
  F5-A6-1629
  Data
  1655 03 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян Янович Заберезинский воевода Троцкий...". [Laisvės suteikimo raštas]
  Šifras
  F5-A8-1916
  Data
  1533 05 15
  Rodyti objektą

Puslapiai