Skaitmeninės kolekcijos

Vieta

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  [Valstiečių pora prie Madonos paveikslo]
  Kūrėjas
  [Autorius nežinomas]
  Šifras
  Varia LT IB-1
  Data
  1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Okolice Wilna. Widok z gory Zamkowej na gorę Bekieszową i ogrod botaniczny
  Kūrėjas
  [Autorius nežinomas]
  Šifras
  VariaLT/IB-1
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Swawoladzieci w Szkoles
  Kūrėjas
  J. S. [Monogramistas]
  Šifras
  Varia LT IB-1
  Data
  1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Slawna grota Kuhstall w Szwaycaryi Saskiej
  Kūrėjas
  Perli, Antanas
  Šifras
  PerJ/IA-1
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Katedra w Wilnie
  Kūrėjas
  [Autorius nežinomas]
  Šifras
  Viln. IA-1
  Data
  1835
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kosiół S. Anny w Wilnie
  Kūrėjas
  [Autorius nežinomas]
  Šifras
  Viln. IA-1
  Data
  19 a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wizerunek Cudownego Obrazu NNSS Maryi Panny Zamoyskey W:W: O O Bonifratrow
  Kūrėjas
  Masiewski, Jan
  Šifras
  MasJ IA-1
  Data
  XVIII a. antra pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Prawdziwy Wizerunek Cudownego Obrazu P: Jezusa w Choroszczy u WWX Dominikanow
  Kūrėjas
  Masiewski, Jan
  Šifras
  MasJ IA-1
  Data
  18 a. antra pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wizerunek Cudownego Obrazu Nays. Maryi Panny w Monasterze Krzemienieckim W. W.OO Bazylianow
  Kūrėjas
  Masiewski, Jan
  Šifras
  MasJ IA-1
  Data
  18 a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wizeruniek Obrazu .. .Matki Bozkiej w Kosciele Lachowieckim W WO O Dominikanow
  Kūrėjas
  Maszewski, Jan
  Šifras
  MasJ IA-1
  Data
  18 a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilna]
  Kūrėjas
  Makowski, Tomasz
  Šifras
  Aut? IA-6
  Data
  17 a. pirma pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pieczary grobowe w Teneryffie
  Kūrėjas
  Winkles, Henry
  Šifras
  Ang IA-2
  Data
  1850
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Osada w Eimeo
  Kūrėjas
  Winkles, Henry
  Šifras
  Ang IA-2
  Data
  1850
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Polowanie na strusie
  Kūrėjas
  Winkles, Henry
  Šifras
  Ang IA-2
  Data
  1850
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pieniądze piastów]
  Šifras
  Lelev. 169
  Data
  s. a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pasko z Giedczyc zwany trestka
  Kūrėjas
  Przeździecki, Aleksander
  Šifras
  Lelev. 89
  Data
  1856
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Dodatek do rzecz o dyplomatyce Ruskiéy]
  Kūrėjas
  Lelewel, Joachim
  Šifras
  Lelev. 58
  Data
  1826
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Ustawy komitetu narodowego polskiego =
  Šifras
  Lelev. 85
  Data
  1832
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Mały Atlas do historyi polskiey J. Miklaszewskiego i T. Wagi
  Kūrėjas
  Miklaszewski, J.
  Šifras
  Lelev. 18a
  Data
  s. a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Obiaśnienie trzech pieniędzy kufickich sammanidów w zbiorze królewskiego Warszawskiego przyiaciół nauk towarzystwa znayduiących się]
  Šifras
  Lelev. 126
  Data
  s. a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Dwie tablice starych pieniędzy w roku 1824. w Trzebuniu blisko Płocka wykopanych]
  Šifras
  Lelev. 125
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Tractatus Theologici]. 1. In 3tiam partem Divi Thoamae... De Verbi Divini Incarnatione. 2. De beatitudine, Angelis et Actibus humanis. 3. De peccatis, gratia et merito. 4. De Sacramentis
  Šifras
  F3-816
  Data
  1753
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Początki Geometryi z Notami przez A[drien] M[arie] Legendre [...]
  Šifras
  F3-449
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Immortele Słowackiego (Złote myśli)
  Kūrėjas
  Słowacki, Juliusz
  Šifras
  F3-2352
  Data
  S. a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Akt Regestru archivi Metropolitani z kontrowersyi czasu sądzącey się sprawy między metropolitą [całej Rusi Wołodkowiczem] a Hrebnickim, pisarzem grodzkim Połockim [ułożony przez X. Augustyna Woynę Zak. św. Bazylego w r. 1763]. [Wypis dokonany w końcu XIX lub pocz. XX w.]
  Šifras
  F3-139_2
  Data
  XIX-XX a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Kazania na niedziele i święta w jęz. polskim]
  Kūrėjas
  [Placyd]
  Šifras
  F3-1285
  Data
  1755-1790
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Nauka matematyczna w częściach Arytmetyki y Geometryi dla pożytku Szkolney młodzi uczącey się w Szkołach Xięży Scholarum Piarum [...]
  Šifras
  F3-1464
  Data
  1772
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Geometriniai brėžiniai. Mokinių pratybos]
  Šifras
  F3-307_1
  Data
  1821
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Chrescianin Zabawny... Przez X. Antoniego Bonawenturę Bujalskiego [...]
  Šifras
  F3-305_2
  Data
  1775
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dissertatio Theologica Critico-Historica-Dogmatica... Disposita Studio Patris Fratris Antonij Bonaventurae Bujalski [...]
  Šifras
  F3-301
  Data
  1762
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Tractatus Theologi de Divina Gratia... commendantis Augustini contra Pelagium... in Collegio Poznaniensi Societatis Jesu 1ma 7bris Ao 1729 propositus sub Dignissimo Professore R. P. Francisco Koczorowski
  Šifras
  F3-817
  Data
  1735
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Commentaria Aristotelis Stagirithae in Octo Libras Physicorum [...]
  Šifras
  F3-802
  Data
  1722
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  1. Institutiones Philosophicae... Traditae per Adm. Rendum Prem Sac Thlae Lrem Ceslaum Wroblewski In Studio Formali Zabialensi.. scriptae vero per me Fr. marianum manduz A. D. 1765. 2. Logica Major. 3. Metaphysica... Anno 1768 Die 1 Februarij Inchoato, Tradita per... Ceslaum Wroblewski ... In Conventu Grli Vilnensi [...]
  Šifras
  F3-780
  Data
  1765
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Spiasnie Xiąż w zbiórze Teodora Narbutta znajdujących się Roku 1846 sporządzone
  Šifras
  F3-638
  Data
  1846
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Uwagi nad Regulą S. Augustyna Buskupo, ułożone i napisane przez X. Hyacinta Starzeńskiego wowczas Prowinciała Prowincyi Litewskiey Zakonu Kaznodzieyskiego
  Šifras
  F3-571
  Data
  1798
  Rodyti objektą

Puslapiai