Skaitmeninės kolekcijos

Teisės

Vieta

Tema

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Susiję asmenys

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  [Planas]
  Šifras
  F8-477
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Guostagalio kaimo planas]
  Šifras
  F8-381
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Erklärung..."
  Šifras
  F8-2257
  Data
  S. a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „... Сравнительная Таблица Двукратныхъ Измеренiй Именiя Суеты..."
  Šifras
  F8-1840
  Data
  1865
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  "Mappa Gruntow, sianozęci, lasow, zarosli Dworu Kłopotu..."
  Šifras
  F67-1977
  Data
  1839 03 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mappa Folwarku Syczewicz z wsiami Zaozierzem Rumielkowem Syczewiczami y Podonkami "
  Šifras
  F23-99
  Data
  XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ М. Речки "
  Šifras
  F23-98
  Data
  1854
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Планъ казеннаго именiя „Порплища" церковной земли Порплицкаго православнаго причта. Виленской губернiи, Вилейскаго уезда "
  Šifras
  F23-97
  Data
  1868
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Sznury Gruntow Łahoyskich..."
  Šifras
  F23-92
  Data
  XVIII a. pab.-XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Планъ части земли, принадлежащей [...] Стрешинской Покровской Церкви въ М. Стрешине подъ названiемъ „Городокъ" ..."
  Šifras
  F23-91
  Data
  XIX a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Volodkovščyznos kaimo žemių ribų planas]
  Šifras
  F23-90
  Data
  XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilniučių kaimo žemių ribų planas]
  Šifras
  F23-89
  Data
  XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Gruntow y Sianozęci Wsi Walkiewicz do Skarby JO Xięcia Sapiehy y Wgo Pruszaka Należących Jak podług dawney uzywalnosci iako też y podług nowego Podziału y Rozgraniczenia..."
  Šifras
  F23-87
  Data
  1817 09 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Tolminovo kaimo žemių ribų geometrinis planas]
  Šifras
  F23-86
  Data
  XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Okryslenie Idealnie Obwodu Puszcy Uzławeckiey stosowne do Dekretu..."
  Šifras
  F23-85_3
  Data
  XVIII a. pab. - XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Okryslenie Idealnie Obwodu Puszcy Uzłowieckiey..."
  Šifras
  F23-85_2
  Data
  XVIII a. pab. - XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Okryslenie Idealne obwodu Puszcży Uzłowieckiey "
  Šifras
  F23-85_1
  Data
  XVIII a. pab. - XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Ukropiškių dvaro pastatų ir žemių geometrinis planas]
  Šifras
  F23-84
  Data
  XIX a. I pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ MAPPA Gruntów Tartackich, między Puszczą Hrabstwa Myszskiego położenie maiących, Dóbr JWo Józefa Hrabi Niesiołowskiego Woiewody Nowogródzkiego Orderow Polskich Kawalera..."
  Šifras
  F23-83
  Data
  1805 06 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Švabų kaimo žemės ribų planas]
  Šifras
  F23-82
  Data
  XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Geometryczna Folwarka Saczary z Wioskami i dg. Danami, Howczewem, Rybałowiczami, Czerlonką, Przeważem, Zadworżem, Namuyłami, w Powiecie Słonimskim leżącymi do Jasnie Oswieconego Xcia Franciszka Sapiehy..."
  Šifras
  F23-81
  Data
  1796 03 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Slanimo pavieto gyvenviečių ir valdų plano fragmentas]
  Šifras
  F23-80
  Data
  XVIII a. pab. - XIX a. pr
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Planiometryczna Wioski Skrabałow w powiecie Grodzienskim nad Rzeką Portową Niemnem leżącey od Majętności Ławney Dziedziczney JOgo Xiążęcia Xawerego Druckiego Lubeckiego Aktualnego Stanu Radcy y wielu Orderow Kawalera..."
  Kūrėjas
  Rymkiewicz, Antoni de Korzyśc
  Šifras
  F23-78
  Data
  1815 05 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Delineacya Geometrycżna Wsiow z Gruntami do nich naleznami y Folwarku, nazwanego Pawliszki ze wsią Pawliszkami y drugę nazwaną Mizewicze do Klucza Klepackiego nalezących Attinentij Swisłockiey, Possesij y dziedzictwa Jasnie Wielmozne[go] J. m. P[a]na Antoniego Tyszkiewicza..."
  Šifras
  F23-77
  Data
  1760 09 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Opisanie granice Ciwińszczyzny teraz to trzym[a] Po Baliwonowiczu Pan Jan Stańkowicz "
  Šifras
  F23-76_2
  Data
  XVII a. I pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Opisanie granice Ciwinszczyzny, teraz to trzyma Po Baliwonowiczu Pan Jan Stankiewicz "
  Šifras
  F23-76_1
  Data
  XVII a. I pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Plan Geometryczny Maiętnosci Milkowszczny w Powiecie Grodzienskim lezacey Dziedziczney WJP Michała Borzęckiego byłego Sędziego Ziem. Pttu Grodzienskiego oraz dalszych Kon Aktorow y Sukcessorow Domu Eysmonlewskiego..."
  Kūrėjas
  Zelazowski, Kazimierz Cwik
  Šifras
  F23-75
  Data
  1805 07 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Wsi Lużek do Hrabstwa Derecżynskiego należącey zawiera w sobie Gruntu używałnego..."
  Kūrėjas
  Iwaszkiewicz, Antoni
  Šifras
  F23-74
  Data
  1802
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ MAPPA Całego Placu z Zabudowaniek JJXX Franciszkanow Konw: Lopienickiego..."
  Šifras
  F23-73
  Data
  XIX a. I pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Kotolunų] kaimo žemių ribų planas
  Šifras
  F23-72
  Data
  XIX a. I pusė
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Wydaiąc takową Mappe tak Obrembu Całego Woytowstwa Drohomickiego iako tez Folwarku Czyscia do tegoz Obrembu przyległego a dostatecznie Pol Lasow i Ląk w Gatunku swoim [wyszczegulnionego] WWJMciom XX Dominikanom Kon[wen]tu Wilen[skie]go..."
  Kūrėjas
  Zielinski, M.
  Šifras
  F23-70
  Data
  1790 06 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ MAPPA GEOMETRY. Wsi Grycayc w Woytowstwie Poszylanskim Hrabstwa Szkudzkiego Possessyi Dźieźiczney Jaśnie Oświeconego Xięcia JEmośći FRANCISZKA SAPIEHY ..."
  Kūrėjas
  Reszka, Ludwik
  Šifras
  F23-7
  Data
  1800
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „PUSZCZA DERECZYNSKA "
  Šifras
  F23-69
  Data
  po 1799
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Kopija Mappy Maiętnośći Zamosza Dobr Lennych w Possesyi W[ielmozneg]o Stolnika P[owia]ttu Pińskiego w Powiecie Kobryńskim położenie maiące, z Mappy Autentyczney Obwod granicy namnieyszą Skale ..."
  Kūrėjas
  Hlebowicz, Jóżef
  Šifras
  F23-68
  Data
  1810 06 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Mappa Dyferencyi między Sieleczyzno y Łyskowem powienkszey częśći w Sianozęćiach y Polach w odwieczney Possessyi Sieleczyzny będąca po Litery a. b. c. Geometryczne, a reszta Idealnie zrobiona "
  Šifras
  F23-67
  Data
  XIX a. pr
  Rodyti objektą

Puslapiai