Skaitmeninės kolekcijos

Teisės

Kalba

Vieta

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  Директоръ С. Петеро: Опекунскаго Совета Д. С. Советникъ Никалай Систов
  Kūrėjas
  Źukowski, Rudolf
  Šifras
  ZukR IA-10
  Data
  1845
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Jermako istorijos]
  Kūrėjas
  Źukowski, Rudolf
  Šifras
  ZukR IA-10
  Data
  1845
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Двинские камни
  Kūrėjas
  Plater, A.
  Šifras
  Varia LT IB-1
  Data
  1869
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Rusijos caro Aleksandro III karūnavimo Maskvoje iškilmių nuotraukų albumas]
  Kūrėjas
  Мечковский, [Ян]
  Šifras
  F82-2306
  Data
  1883
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Божiею поспъшествующею милостiю Мы Павел Первый...”
  Šifras
  F80-31
  Data
  179-
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Nepriemokų už Pranciškaus Karpio dvarus dokumentai]
  Šifras
  F8-80
  Data
  1854
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Квитанцiя..."
  Šifras
  F8-78
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Нижеподписавшiйся [...] Францъ Евстафьевъ Карпъ заключiль я настоящiй контракть съ Евреемь Геселемь Абрамовичемь..."
  Šifras
  F8-72
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Duomenys apie mokesčius Joniškėlio, Sujetų, Naujamiesčio, Linkaučių, Moliūnų, Paežerio, Neirų, Zubriškių, Meškalaukio, Pagiegalos ir Vilkapjūvių dvaruose]
  Šifras
  F8-71
  Data
  1851
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šaukimai]
  Šifras
  F8-701
  Data
  1865
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Valsčiaus valdybos raštas, pakvitavimas ir kt.]
  Šifras
  F8-700
  Data
  1865 11 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Тысяча восемьсотъ восемьдесятъ девятого года...“
  Šifras
  F8-640
  Data
  1889
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я нижеподписавшiйся Иосифъ Шварплисъ даю настоящую расписку...“
  Šifras
  F8-566
  Data
  1912 07 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pranešimai apie malksnų gamybą ir sąskaita]
  Šifras
  F8-554
  Data
  1889-1890
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Повестка“
  Šifras
  F8-552
  Data
  1886 05 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Sutartis ir inventorinis aprašymas]
  Šifras
  F8-547
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Справка“
  Šifras
  F8-531
  Data
  1894
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Въ Розалимское Волостное Правленiе...“
  Šifras
  F8-523
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ведомость Запаснымъ землямъ владеенымъ Крестьянами сверхъ Контрактовъ...“
  Šifras
  F8-521
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Копiя съ отношенiя Ковенскаго губернскаго по крестьянскимъ деламъ Присутствия...“
  Šifras
  F8-519
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Сделка или Выкупной Договоръ"
  Šifras
  F8-516
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Копiя съ предложенiя Г. Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ-Губернатора отъ 18 Апреля 1879 года за № 1913, последовавшаго на имя Г. Исправляющаго должность Ковенскаго губернатора“
  Šifras
  F8-515
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Удостоверенiе“
  Šifras
  F8-514
  Data
  1877 09 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „1874 года 16 дня Генваря месяца, поверенный Опекуновъ...“
  Šifras
  F8-512
  Data
  1874 01 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „О прибавленiе земель къ деревнямъ на основанiе постановления мировыхъ посредниковъ или мироваго сезда“
  Šifras
  F8-511
  Data
  1871 12 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Мир[ов]ой Посредникъ Ковен[ской] Губернiи Поневеж[скаго] Уезда 4го Участка...“
  Šifras
  F8-508
  Data
  1871 07 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ведомость землямъ наделеннымъ въ 1870 году Крестьянамъ, которые тогдаже включены въ Контракты...“
  Šifras
  F8-507
  Data
  1870
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Duomenys apie pagal sutartis valdomas žemes Karpių dvaruose]
  Šifras
  F8-506
  Data
  1870
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Laisvųjų valstiečių priskyrimo prie miestiečių ir sutarčių sudarymo dokumentai]
  Šifras
  F8-502
  Data
  1865
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Žemės nuomos sutartys]
  Šifras
  F8-498
  Data
  1861
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Duomenys apie Karpiams priklausančių dvarų laisvųjų žmonių mokesčius, rinkliavas ir pyliavas]
  Šifras
  F8-488
  Data
  1852-1854
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Книга вольнаго человека по ревизiи подъ сказ[ки] №39 при Местечке Клаванахъ Ключа Клаванскаго записаннаго Петра Сымонова Луговскаго...“
  Šifras
  F8-487
  Data
  1852-1857
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Книга вольнаго человека по ревизiи подъ Сказки №41 при Местечке Клаванахъ Ключа Клаванскаго записаннаго Станислава Якубова Алексеюнаса...“
  Šifras
  F8-486
  Data
  1851-1857
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Следуеть налога“
  Šifras
  F8-480
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Изъ Именшя Клаваны“
  Šifras
  F8-479
  Data
  18--
  Rodyti objektą

Puslapiai