Skaitmeninės kolekcijos

Kalba

Vieta

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Видымус с книгъ Головныхъ Трыбунальскичъ...“
  Šifras
  F4-(A203)15744
  Data
  1680 05 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15950
  Data
  1609 07 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimai
  Šifras
  F4-(A205)15953,15954
  Data
  1614 04 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teismo sprendimas
  Šifras
  F4-(A205)15981
  Data
  1616 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис скниг справ земских...“ [Dovanojimo raštas]
  Šifras
  F4-(A206)16258
  Data
  1614 10 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Справ Кгродских...“ [Paco nurodymas]
  Šifras
  F4-(A207)16279
  Data
  1634 03 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vilniaus vyskupo raštas
  Šifras
  F4-(A208)16380
  Data
  1616 11 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис Скниг Головных...“ [Teismo sprendimas]
  Šifras
  F4-(A211)16567
  Data
  1635 07 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Byla su Liudvikos Karolinos Radvilaitės dvarų administratoriais
  Šifras
  F4-(A216)17002,17004-17007,17009
  Data
  1679
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с Книг голвных Трыбунальных у Вилни отправованых
  Šifras
  F4-(A231)17935,18032
  Data
  1631 06 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Жыкгимонт август Божю мл корол полски велики кзь ливски руски и руски жомоитски мзовцски и иных ...“
  Šifras
  F4-(A759)28546
  Data
  1558 04 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я раина Григоревна Воловичовна Богдановая Окгинская Подкомориная Троцкая ...“
  Šifras
  F4-(A760)28572
  Data
  1633 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Стефан Божью милостью корол польский великий князь литовский..."
  Šifras
  F48-32774
  Data
  1580 11 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Стефан Божью милостью корол польский великий князь литовский..." [Raštas]
  Šifras
  F48-32777
  Data
  1582 02 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Бона Божью м[и]л[ос]тью королевая...“
  Šifras
  F48-32875
  Data
  1534 03 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z knih Sudowych Podkomorskich Wojewodztwa Wilenskoho. [Vilniaus pakamario teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2325
  Data
  1693
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilnaius vaiv. pakamario teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2326-2327,2329-2330
  Data
  1693
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Roman Rozanowicz Tataryn Hospodarski...". [Žemės sklypų mainų sutartis]
  Šifras
  F5-A10-2329
  Data
  17--], (1574)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilniaus vaiv. kamarninko sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2331
  Data
  1677 06 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Владислав четвертый божью милостью король Полский...". [Vilniaus žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A12-2730
  Data
  1640 11 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленского. [Skundas dėl užpuolimo]
  Šifras
  F5-A12-2772-2773
  Data
  1625
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских воеводства Виленского. [Vilniaus žemės teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2774-2775
  Data
  1618 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг замку враду воеводства Виленского. [Vilniaus pilies teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2784-2785
  Data
  1582 09 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судовых кгродских воеводства Виленского. [Namo Vilniuje pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A16-3669
  Data
  1576 11 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „От Семена Юревича кнежати Голшанского..."
  Šifras
  F5-A16-3717
  Data
  1555 02 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Катерина Козаковая вызнаваю явно сим моим листом..."
  Šifras
  F5-A16-3720
  Data
  1532 10 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт божью млстью король Полский...".[Raštas dėl vaikų globos skyrimo]
  Šifras
  F5-A16-3721/1
  Data
  1528 11 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я... Хрощонович вызнаваю сим на себе...". [Sutartis dėl žemės sklypų ribų]
  Šifras
  F5-A16-3722/6
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Liudijimas Stanislovui Čižui]
  Šifras
  F5-A16-3722/9
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis s Knich hołownych Trybunalnych odprawowanych u Wilni. [LDK vyr. tribunolo dekretas byloje dėl neišmokėtos dešimtinės]
  Šifras
  F5-A2-315
  Data
  1663, (1601)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Knih Zamkowych wradu Wdztwa Wilenskoho. [Pakvitavimas apie išpirktą Sorokos girią]
  Šifras
  F5-A2-321
  Data
  17--], (1572)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Andrey Andreiewicz Kłopot wyznawaiu...". [Dvarelio dalies pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-322
  Data
  17--], (1561)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Sczaszny Janowicz Reszka...". [Dvaro įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-323
  Data
  17--], (1599)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Josis Woytkowicz Boiarin Hospodarski...". [Žemės pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-324
  Data
  17--], (1540)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Januszko Olechowicz...". [Pavaldinio pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-325
  Data
  17--], (1525)
  Rodyti objektą

Puslapiai