Skaitmeninės kolekcijos

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Rodyti daugiau

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  Каталог выставки, устроенной Виленской публичной библиотекой в память ее основателя И.П. Корнилова, в день 100-летия со дня его рождения. 1811 - 28 VIII - 1911
  Šifras
  02VVU/K29
  Data
  1911
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  MIEYSKIE POSTANOWIENIE =
  Kūrėjas
  Екатерина
  Šifras
  BAV D 264
  Data
  1796
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Краткий исторический очерк Виленской публичной библиотеки
  Kūrėjas
  Миловидов, Александр Иванович
  Šifras
  BF633
  Data
  1903
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Артерия жизни
  Šifras
  D276901
  Data
  1978
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Божiею поспешествующею милостiю мы Николай Первый...“ [Privilegija]
  Šifras
  F1-Rs2915
  Data
  1844 02 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Seirijų evangelikų reformatų parapijos mirties registravimo knyga]
  Šifras
  F102-11
  Data
  1852-1875
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Unikat Aktów Stanu Cywilnego Zejść zboru Ewang. Reformowanego w Serejach
  Šifras
  F102-13
  Data
  1875-1896
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Seirijų evangelikų reformatų parapijos krikšto registravimo knygos fragmentas]
  Šifras
  F102-14
  Data
  1902-1914 (trūksta 1905-1910 m.)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Seirijų evangelikų reformatų parapijos krikšto registravimo knygos fragmentas]
  Šifras
  F102-15
  Data
  1895-1896, 1929
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Nemajūnų bažnyčios krikšto registravimo knyga]
  Šifras
  F102-38
  Data
  1872-1879
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Santuokos sudarymo dokumentai]
  Šifras
  F107-105
  Data
  Baisogala ir kt
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Išrašai iš įvairių bažnyčių krikšto, santuokos ir mirimo registracijos knygų]
  Šifras
  F107-106
  Data
  1864–1920
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Išrašai iš įvairių bažnyčių mirusiųjų registracijos knygų]
  Šifras
  F107-109
  Data
  1877–1927
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Liudijimai, nurodantys, kad nėra kliūčių sudaryti santuokoms]
  Šifras
  F107-110
  Data
  1878–1920
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Списокъ Шавлянскихъ прихожанъ 1871 года"
  Šifras
  F107-212
  Data
  1871
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Списокъ прихожанамъ Шавлянскаго костела"
  Šifras
  F107-213
  Data
  1872
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų parapijos gyventojų sąrašas]
  Šifras
  F107-218
  Data
  XIX a. pab
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų bažnyčios 1849–1855 metų krikšto registracijos knyga]
  Šifras
  F107-40
  Data
  1848–1855
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Метрическая книга Шавлянской римско католической приходской церкви о родившихся"
  Šifras
  F107-41
  Data
  1855–1860
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выписи метрической книги Шавлянской римско-католической приходской церкви... о родившихся“ [Krikšto registracijos knyga]
  Šifras
  F107-42
  Data
  1861–1870
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų bažnyčios 1870–1877 metų krikšto registracijos knyga]
  Šifras
  F107-43
  Data
  1870–1877
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų parapijos krikšto registracijos knyga]
  Šifras
  F107-44
  Data
  1886–1889
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų bažnyčios 1889–1894 metų krikšto knyga]
  Šifras
  F107-45
  Data
  1889–1894
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Книга для записки бракосочетавшихся Тельшевской Самогитской зпархiи..."
  Šifras
  F107-46
  Data
  1892–1899
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų bažnyčios krikšto registracija]
  Šifras
  F107-47
  Data
  1894–1898
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų bažnyčios krikšto registracija]
  Šifras
  F107-48
  Data
  1898–1901
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų bažnyčios krikšto registracijos knyga]
  Šifras
  F107-49
  Data
  1902–1905
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų bažnyčios krikšto registracijos knyga]
  Šifras
  F107-50
  Data
  1905–1907
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų bažnyčios krikšto registracijos knyga]
  Šifras
  F107-51
  Data
  1907–1912
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Книга венчаемыхъ Шавлянскаго р. к. приходскаго костела"
  Šifras
  F107-62
  Data
  1849–1864
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Книга для записи бракосочетавшеся Шавлянскаго р. к. приходскаго костела"
  Šifras
  F107-63
  Data
  1864–1882
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Книга Шавлянскаго костела на записку пребрачныхъ обысковъ"
  Šifras
  F107-65
  Data
  1865–1871
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Šiaulėnų bažnyčios ikisantuokinių egzaminų knyga]
  Šifras
  F107-66
  Data
  1871–1878
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Книга для записки пребрачныхъ показанiий Тельшевской Самогитской эпархiи Шавлянскаго прихода"
  Šifras
  F107-67
  Data
  1884–1891
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Книга для записи предбрачныхъ показанiй Тельшевской эпархiи Шавлянскаго прихода"
  Šifras
  F107-69
  Data
  1897–1909
  Rodyti objektą

Puslapiai