Skaitmeninės kolekcijos

Kalba

Teisės

Vieta

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Susiję asmenys

Rodyti daugiau

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  Šv. Juozapo Sužadėtinio bažnyčia Vilniuje
  Kūrėjas
  Čechavičius, Juozas
  Šifras
  F82-890
  Data
  1870-1875
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Oblata dekretu Trybunalu Glownego Wielkiego Xięstwa Litewskiego..."
  Šifras
  F5-A19-4029, A12-4030
  Data
  1777
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Krzysztoph Stanisławowicz Kiszka dworzanin Je Kro Mci zeznawam...". [Pakvitavimas Vilniaus vaivadai Leonui Sapiegai]
  Šifras
  F5-A29-5412
  Data
  1624 06 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Genealogia Seu Procedentia Illustrissima Domus Sapiehanae 1729 anno educta
  Šifras
  F5-A29-5410
  Data
  1729
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilniaus bernardinų (?) laikytų mišių, gautų pajamų ir išlaidų registravimo knyga]
  Šifras
  F5-F-32464
  Data
  1776-1812
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „...Rejestra Expensowe Arcy Bractwa Anny S. ..."
  Šifras
  F5-F-32358
  Data
  1780-1817
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wojewodztwa Wilenskiego
  Šifras
  F5-C26-1261/7
  Data
  1763, 1765
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vidimus ex Actis Nobilis Judicy Advocatialis et Scabinalis Viln. [Namo Vilniuje įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A32-5583
  Data
  1742
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Mykolo Bžostovskio, LDK didžiojo paiždininkio, bylos su Vilniaus vaivada Mykolu Oginskiu ir kt. asmenimis dokumentai]
  Šifras
  F5-A32-5586-5595,5597-5598
  Data
  1760, 1765-1766
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Michał Rędziejewski Łoyko Starosta Zykowicki pod wszystkie nizey wyrazone wadia...". [Namo Vilniuje pardavimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A32-5584-5585,5596
  Data
  1765-1766
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Przepisy dla oszacowań nieruchomości ziemskich zgłoszonych do zastawu w Wileńskim Banku Ziemskim
  Šifras
  F5-A31-5553
  Data
  19--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  August Wtory z Bozey łaski Krol Polski WXL Ruski Pruski Zmuydzki i tt. [Šaukimas į LDK vyr. tribunolo teismą]
  Šifras
  F5-A30-5541
  Data
  1728 06 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kancellarya Rządu Dyecezalnego Wileńskiego. [Pranešimas Vilniaus vyskupijos vicekancleriui Pronevičiui ]
  Šifras
  F5-A30-5521
  Data
  1841 04 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Biskup Rządzący Dyecezyą Wileńską i Kawaler. [Pranešimas Vilniaus vyskupijos vicekancleriui Pronevičiui ]
  Šifras
  F5-A30-5520
  Data
  1835 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Adnotacye Dokumentow ex Archivo Diecesano Vilnens. wyiętych w Roku 1790 ię 22 7bra Kosciołowi Strubnickiemu słuźących
  Šifras
  F5-A30-5518-5519
  Data
  1790
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Feria Quinta ante Festum Sanctorum Philippi et Jacobi...". [Prekių sąrašas]
  Šifras
  F5-A30-5503
  Data
  1711
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr Spraw na Maiętnosc Szylniki y Pakalniki..."
  Šifras
  F5-A30-5494/1
  Data
  1705 09 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My kommisarze tak ex Senatu per Constitutionem novelle legis naznaczeni...". [Šaukimas į LDK Iždo tribunolo teismą]
  Šifras
  F5-A30-5493
  Data
  1746 08 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских воеводства Виленского. [Vilniaus vaiv. vaznio reliacijos kvitas apie padarytą žalą]
  Šifras
  F5-A30-5486
  Data
  1690 11 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimas Vilniaus pav. bajorų deputacijai dėl bajoriškos kilmės dokumentų pristatymo]
  Šifras
  F5-A30-5481
  Data
  1811 07 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilniaus pav. bajorų deputacijos pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A30-5480
  Data
  1811 07 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilniaus pav. bajorų deputacijos pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A30-5479
  Data
  1811 09 14, 1812, 1816
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских воеводства Виленского. [Pusės Antašventės dvarelio įkeitimo aktas]
  Šifras
  F5-A30-5476
  Data
  1673 07 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My Kommisarze Wdztwa Wilenskiego...". [Padūmės mokesčių kvitai]
  Šifras
  F5-A30-5474-5475
  Data
  1714-1716
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widymus z Xiąg Głownych Trybun. Spraw Wieczystych w Wilnie Expedyowanych. [Turto dalybų sutartis]
  Šifras
  F5-A30-5463
  Data
  1717 05 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilniaus vaiv. vaznio pakvitavimai apie įteiktus Lydos žemės teismo šaukimus]
  Šifras
  F5-A30-5442-5444
  Data
  1782
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (7) Adomui Mickevičiui
  Kūrėjas
  Pietraszkiewicz, Onufry
  Šifras
  F24-52
  Data
  1819
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (4) Juozapui Ježovskiui
  Kūrėjas
  Malewski, Franciszek
  Šifras
  F24-45
  Data
  1820
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (4) Adomui Mickevičiui
  Kūrėjas
  Malewski, Franciszek
  Šifras
  F24-40
  Data
  1821
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (5) Adomui Mickevičiui
  Kūrėjas
  Zan, Tomasz
  Šifras
  F24-4
  Data
  1822
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (5) Adomui Mickevičiui
  Kūrėjas
  Malewski, Franciszek
  Šifras
  F24-38
  Data
  1821
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Przypiski do Jambów Heronimo etc. alias list Tomasza do Adama, albo List Tomasza do Adama inaczey Przypis do Jambów "
  Kūrėjas
  Zan, Tomasz
  Šifras
  F24-2
  Data
  1819 11 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Adomui Mickevičiui
  Kūrėjas
  Sobolewski, Jan
  Šifras
  F24-94
  Data
  1819
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Adomui Mickevičiui
  Kūrėjas
  Рукевіч, Міхал Іванавіч
  Šifras
  F24-86
  Data
  1820
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) Pranciškui Malevskiui
  Kūrėjas
  Piasecki, Kazimierz
  Šifras
  F24-82
  Data
  1820
  Rodyti objektą

Puslapiai