Skaitmeninės kolekcijos

Kūrėjas

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Teisės

Paieškos rezultatai

 • Antraštė
  „Imienin dziś przypodających z serca W Panu winszuię...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_1
  Data
  1771 11 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nie wątpię, że ta poczta już WMPana zastanie w Wilnie...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_2
  Data
  1774 07 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Już tedy w przeszły poniedziałek Consilium permanens przynajmniey co do niektorych essencyalnych punktow...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_3
  Data
  1774 08 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ciekawe oczekiwane wiadomosci, o plantach dla ktorych...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_4
  Data
  1774 08 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Poczynam pisać przed odebraniem poczty, a to dla tego żebym się z Gazetami nie opoznił
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_5
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dzisieyszey poczty zadnego listu od W Pana nie miałem, znać że nie...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_6
  Data
  1774 08 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Exemplarz jeden z przysłanych Gazet Wilenskich oddałem JXu Albertrandemu, ktory na tychmiast zaniosł go...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_7
  Data
  1774 09 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Artykuł Gazety, ktorego intercyą do tuteyszey przyiął na się tak Chętnie Stolnik K. jeszcze się w ostatniey...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_8
  Data
  1774 09 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Powracam od JPa Kaulfusa, od ktorego następuiącą względem Gazet odebralem rezolucyą
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_9
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Przeszlej szrody napisalem W Panu, jką mi dano rezolucyą na poczcie względem Gazety Cudzoziemskiey...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_10
  Data
  1774 09 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z Albertrandi widzial się dzis na pokojach z Stolnikiem Koronnym, ktory mu powiedzial...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_11
  Data
  1774 09 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Niewidzialem się temi dniami z X. Metrą, a przeto niewiem jesli ow manuskrypt po X. Gatey u niego znayduje się...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_12
  Data
  1774 09 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dopiero odszedl odemnie X. Naruszewicz i mający dzis byc...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_13
  Data
  1774 09 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Seym w Sobotę reassumowany Diaryusz pierwszey Sessyi, znayduje się w Gazecie...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_14
  Data
  1774 10 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ociec Swięty umarł die 22 Elapsi. Przyniosł tę wiadomosc do Dworu Kuryer...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_15
  Data
  1774 10 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Artykul względem praemium założonego od Iw Referenfarza Litt
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Podkanclerzego naszego, juz od dni trzech, to jest od powrota z Nieborowa...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_17
  Data
  1774 10 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Bardzo ubolewam nad nie zdrowiem W M Pa. Ubolewają spolnie ze mną wszyscy Przyjaciele jego...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_18
  Data
  1774 10 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z Rzymu nic niewiemy nowego. Anticiego listu nie zdarzylo mi się czytac...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_19
  Data
  1774 11 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wstyd mnie, ze po tylu przyrzeczeniach jeszczesz się dotąd nie...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_20
  Data
  1774 11 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Posłałem przeszłą srzodową pocztą do Kalendarżyka Urzędy koronne...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_21
  Data
  1774 11 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Doszedl mnie list W M Pana de...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_22
  Data
  1774 11 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List WMPa zamiast w sobotę, doszedl mnie dopiero we wtorek zrana...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_23
  Data
  1774 11 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Tey poczty mam czasu dosyć, ale rzeczy mało do pisania, przeto krotko pisze...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_24
  Data
  1774 12 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „X. Godycki stanął tu w przeszłą srzodę. Doszedł mnie przez niego pak z xięgami dla Grella...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_25
  Data
  1774 12 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kalkulują się W Pa iekom przyrzekł z kalendarzy 12. przysłanych na moję ręce...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_26
  Data
  1775 01 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mam pewną wiadomosc ze X[ię]ze Biskup, przeszlego tygodnia znaydowal się w Grodnie...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_27
  Data
  1775 01 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Tyszkiewicz Pisarz Litt ktory przeszką pocztą pisał do krola...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_28
  Data
  1775 01 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Zaprzątniony będąc przenosinami, do pałac Platerowskim zwanego, dokąd się juz Panstwo nasze wczoraj przeniosło
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „J. P. Chociałowski przyiachał wczora do Warszawy; Dzis z rana...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_30
  Data
  1775 01 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wątpią tu żeby Xze Biskup posiedział w Grodnie; musi tu pospieszyć na Reassumpuą Delegacyi...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_31
  Data
  1775 01 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sztafeta wasza naypierwsza doniasła nam wiadomosci o smierci I.Xa. Prozora...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_32
  Data
  1775 02 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ciekawosc W Pa względem Kanonii po Xż Prozorże już musi byc uspokojona. Musiał I X Skorulski...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_33
  Data
  1775 02 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Slysze że X. Gzowski dopędził Xma Biskupa w Grodnie z doniesieniem o zaszłey smierci IXa Prozora, oraż rady..“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_34
  Data
  1775 02 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List W P de 17 [...] pisany, w ktorym mi donosisz o...“
  Kūrėjas
  Ševaljė, Janas
  Šifras
  F16-5_35
  Data
  1775 02 27
  Rodyti objektą

Puslapiai