Skaitmeninės kolekcijos

Telšių žemės teismo 1792 m. taktinis ir ordinarinis registras

- %