Skaitmeninės kolekcijos

„JX Strzecki ktorego ztąd wyiazd na przeszłym tygodniu, a przyiazd do Wilna na dzien wczorayszy...“ [Laiškas M. Počobutui į Vilnių]

Loading...