Skaitmeninės kolekcijos

„Wyiachawszy z Wilna, nocowałem w korżyski i nazajutrz w Sobotnikach...“ [Laiškas M. Počobutui į Vilnių]

Loading...