Skaitmeninės kolekcijos

„W. Imci Xięciu Kosciałkowskiemu koadjutorowi kanonikowi Wilen., za bytnosci tu jego kredytowałem...“ [Laiškas M. Počobutui į Vilnių]

Loading...