Skaitmeninės kolekcijos

„Przeszłey srzody, juzem dał WMP zupełną i dokładną moją rezolucuą względem rezygnacyi...“ [Laiškas M. Počobutui į Vilnių]

Loading...