Skaitmeninės kolekcijos

„Jasnie wielmozny mosci Dobrodzieiu Zbierają się Poslowie na jutrzeyszą sessyą...“, [Laiškas Martynui Počobutui į Vilnių]

Loading...