Skaitmeninės kolekcijos

Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego [Kuršų dvaro pardavimo aktas]

- %