Skaitmeninės kolekcijos

[Vandens malūnas Gardino apylinkėse]. [Piešinys]

- %