Skaitmeninės kolekcijos

„Jaśnie Wielmożny Panie, y Nayosobliwszy Dobrodzieju. Przedłuzona nieobecnosc Dobrodzieia moiego...“ [Laiškas Martynui Počobutui, į Gardiną?]

Loading...