Skaitmeninės kolekcijos

„J. W. Braciszku Dobrodzieju Dotąd przepomniałem prosic o dyspensę w post wielki y przez cały Rok na masło na stoł moy dopioro proszę azeby Brat...“ [Laiškas broliui Andriui Streckiui į Vilnių]

Loading...