Skaitmeninės kolekcijos

„Jasnie Wielmozny Braciszku Dobrodzieju Wedle žyczliwey rady WM Pana Dobr. za ktorą troskliwosz niech Bog JEmu hoynie placi...“ [Laiškas broliui Andriui Streckiui į Vilnių]

- %