Skaitmeninės kolekcijos

„Pisał do mnie dawniey JX. Nakcyanowicz, wzywaiąc pomocy mojey w Sprawie...“ [Laiškas M. Počobutui į Vilnių]

Loading...