Skaitmeninės kolekcijos

„Sessya prszeszło Szrodowa zeszła na mowach i zdaniach niektorych Posłow ktorzy...“ [Laiškas M. Počobutui į Vilnių]

- %