Skaitmeninės kolekcijos

„Przeszlej szrody napisalem W Panu, jką mi dano rezolucyą na poczcie względem Gazety Cudzoziemskiey...“ [Laiškas M. Počobutui į Vilnių]

Loading...