Skaitmeninės kolekcijos

„Wielmozny M. Dobrodzieju. Respons WM Pana Dobrodzieja dany Adwokatowi Rzymskiemu...“ [Laiškas, galbūt Antoniui Skorulskiui į Vilnių]

Loading...