Skaitmeninės kolekcijos

„Summaryusz wniesionych do mnie Ekonoma Prowentow z Ekonomiey Grodzienskiey za Rok 1697..."

- %