Skaitmeninės kolekcijos

Wypis z Protokułu Dekretow Sądu Konsystorza Rzymsko Katolickiego Wilenskiego. [Sprendimas byloje dėl Kupiškio špitolei skirtų pinigų išieškojimo]

- %