Skaitmeninės kolekcijos

„Ukaz Jego Imperatorskiey Mości...". [Vilniaus konsistorijos įsakas Kupiškio klebonui]

- %