Skaitmeninės kolekcijos

„List dobrowolny wieczysto kwitacyiny zrzeczony zapis...". [Pakvitavimas apie išmokėtą kraitį]

- %