Skaitmeninės kolekcijos

„List odemnie Władysława Janowicza z minełga Gabryałowicza dany...". [Pusės dvarelio įkeitimo raštas]

- %