Skaitmeninės kolekcijos

„List odemnie Karola Michała Frąckiewicza Radziminskiego y odemnie Anny Leonory Zenowiczowny Frąckiewiczowey Radziminskiey...". [Pasižadėjimas aktuoti palivarko įkeitimo sutartį]

- %