Skaitmeninės kolekcijos

Выпис с книг кгродских враду гдского повету Ошменского. [Skundas dėl pavogtų brangenybių ir dokumentų]

Loading...