Skaitmeninės kolekcijos

Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Trockiego. [Trakų pilies teismo sprendimas]

- %