Skaitmeninės kolekcijos

„Ja Krzysztoph Pacewicz Ziemianin JKm Wdztwa Trockiego czynie wiadomo...". [Dvaro pardavimo dokumentai]

- %