Skaitmeninės kolekcijos

„Działo się na Ratuszu Miasta Jego Krolewskiey Mosci Bielska Podlaskiego...". [Bielsko magistrato teismo dekretas byloje dėl prekybos odomis]

- %