Skaitmeninės kolekcijos

Tabella Kwitow wyciągnionych Prowentu Ostrowskiego, za Dyspozycyi JP Szabanskiego od Roku 1774 do 1780 Junij 1-go

- %