Skaitmeninės kolekcijos

„ Mappa Planiometryczna Wioski Skrabałow w powiecie Grodzienskim nad Rzeką Portową Niemnem leżącey od Majętności Ławney Dziedziczney JOgo Xiążęcia Xawerego Druckiego Lubeckiego Aktualnego Stanu Radcy y wielu Orderow Kawalera...". [Planas]

- %