Skaitmeninės kolekcijos

„Delneacyia Geometryczna Klucza Beysagolskiego y Czełkowskiego U starostwie Wielonskim W Xięstwie Zmuydzkim Prze zemnie Antoniego Lenczewskiego Komornika Wołkowyskiego W Roku 1753 Mca Nowembra 19 Dnia Po zakonczonym Pomierze Uczyniona". [...]

- %