Skaitmeninės kolekcijos

„Jasnie Oswiecony Xiąze Panie y nayosobliwszy Dobrodzieju. Ten sluga twoy, Jasnie Oswiecony Panie, ktorymsię w Tyrkszlach w domu Pulkownikow Wazynskich...“ [Počobutui persiųstas laiško Vilniaus vyskupui nuorašas]

- %