Skaitmeninės kolekcijos

„Jasnie Wielmozny Pnie Dobrodzieju Sprawa WPa Romera Sędziego Ziem[skiego] Trockiego...“ [Laiškas Martynui Počobutui]

- %