Skaitmeninės kolekcijos

„PC W Bogu Wielebny Xięze Bracie List WMci z Gdanska 15. Jul. pisany...“ [Laiškas Martynui Počobutui]

- %