Skaitmeninės kolekcijos

„Wielmozny Nayosobliwszy Dobodzieju! Laskawe względy Wielmoznego Pana...“ [Laiškas Martynui Počobutui į Vilnių]

- %