Skaitmeninės kolekcijos

„J. W. Mci Dobrodzieiu. Pewna osoba z Wilna doniosła, że my opusciwszy...“ [Laiškas Martynui Počobutui į Vilnių]

- %