Skaitmeninės kolekcijos

„Jaśnie Wielmożny M[os]ci Dobr[odzieju]. Daruiesz mi JWWMę WPan Dobr że Go zatrudnionego...“ [Laiškas Martynui Počobutui į Vilnių]

- %