Skaitmeninės kolekcijos

„Jasnie Wielmozny Mosci Dobrodzieiu Witam JWW Panow y Dobrodzieicow moych do Wilna...“ [Laiškas Martynui Počobutui]

- %