Skaitmeninės kolekcijos

„Jaśnie Welmożny MCi Dobrodzieju! Łaska JWoWMWME Pana Dobrodzieja, którey wielu staie się uczestnikami...“ [Laiškas Martynui Počobutui į Vilnių]

- %