Skaitmeninės kolekcijos

HISTORYA LUTERSKA o Początkach y Roskrzewieniu śię tey Sekty, Oraz nie ktore rewolucye w sobie zawierająca / Swiatu Polskiemu OGŁOSZONA przez Xiędza JANA POSZAKOWSKIEGO Soc. IESU Teologa, Roku Pańskiego 1745

Loading...